علی سالمی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان  عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی  
تلفن محل کار و فاکس 05132218990 پست الکترونیکی alisalemi21@gmail.com  
پایان نامه ارشد
.الانزیاح البیانی فی الشعر الحسینی الحدیث
رساله دکترا
.السیمیائیة فی شعر أبی تمام
کتاب
.شرح وتحقیق دیوان الحاج هاشم الکعبی الدورقی
.ترجمه کتاب با عنوان" عروج تا ملکوت " تالیف عفیف الدین نابلسی(مشترک)
مقالات
.إطلالة علی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی؛ الفقیه الشاعر ودراسة شعره(مشترک علمی پژوهشی)
.ابن منظور من منظار آخر(مشترک علمی پژوهشی)
.لامیة العرب للشنفرى بین الرفض والقبول(مشترک علمی ترویجی)
.مشوار مع العبقریین(مشترک علمی ترویجی)
.ارائه مقاله در اولین همایش ملی تحقیقات نوین زبان عربی در اصفهان سال 1389ش(مشترک)
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه
حوزوی سطح 3 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
دروس تدریسی
 • متون نظم و نثر عربی
 • مکالمه
 • بلاغت
 • صرف و نحو عربی
 • عروض و قافیه
 • نقد ادبی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی - مشهد
 • دانشگاه فردوسی- مشهد
 • مدرسه عالی نواب- مشهد
 • دفتر تبلیغات اسلامی - مشهد
 • سازمان حج وزیارت- مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • الانزیاح البیانی فی الشعر الحسینی الحدیث

رساله دکترا

 • السیمیائیة فی شعر أبی تمام

کتب

 • شرح وتحقیق دیوان الحاج هاشم الکعبی الدورقی
 • ترجمه کتاب با عنوان" عروج تا ملکوت " تالیف عفیف الدین نابلسی(مشترک)

مقالات

 • إطلالة علی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی؛ الفقیه الشاعر ودراسة شعره(مشترک علمی پژوهشی)
 • ابن منظور من منظار آخر(مشترک علمی پژوهشی)
 • لامیة العرب للشنفرى بین الرفض والقبول(مشترک علمی ترویجی)
 • مشوار مع العبقریین(مشترک علمی ترویجی)
 • ارائه مقاله در اولین همایش ملی تحقیقات نوین زبان عربی در اصفهان سال 1389ش(مشترک)
آثار ومقالات علمی در دست انتشار
 • سیمیائیة الألوان فی شعر أبی تمام
 • المرضیّ من صور شعر الرضیّ
 • الموسیقی الشعریة فی المعلقات العشر
 • الهدایة فی فقه الصلاة
 • رشحات العرفان فی آیات القرآن
تجارب اجرایی وعلمی
 • مشارکت در تحقیق نسخ خطی قدیم و متون علمی وادبی مانند کتاب" موسوعة العلامة الأوردبادی "زیر نظر استاد ارجمند قیس عطار.
 • چاب برخی از سرودهای خود در برخی ازسایتها و کتابها و مجلات داخلی و خارجی)قسطاس الموازین- اوراق فراتیه- موسوعه الادب العربی وغیره( .
 • سردبیر مجله النسیم الرضوی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی
شرکت در همایشهای علمی
 • شرکت در اولین کنفرانس بین المللی احیاى میراث خطی بعنوان شاعر دعوت شده از طرف مجمع امام حسین علیه السلام در کربلای مقدس
کسب مقامها و جوائز علمی
 • دانشجوی ممتاز کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد.
 • کسب رتبه اول در مصاحبه دکتری دانشگاه سمنان.
 • کسب جایزه برتر در جشنواره بین المللی شعر عربی (نور الثقلین)، اهواز 1389ش
 • کسب جایزه ودریافت لوح تندیس در همایش بین المللی شعر عربی ولایت ، اهواز-آبادان 1392ش
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی به عنوان داور علمی مقالات.

نسخه قابل چاپ
متون عمومي