گروه آموزشی فقه و اصول


مدیر گروه

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن جهانگیری
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی
تلفن: 32218990 داخلی 306
پست الکترونیکی: 
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

شماره تماس

حجت الاسلام رضا دارینی کارشناسی  306 داخلی 05132218990
    
اهداف:
 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تاکید بر اصالت حوزوی خویش اهتمام ویژه ای در ارائه دروس حوزوی دارد و کوشیده است تا ارائه آنها نسبت به دیگر مراکز علمی از کیفیت و مطلوبیت بهتری برخوردار باشد. گروه فقه و اصول دانشگاه با توجه به این امر مهم، از آغازین سالهای تاسیس دانشگاه با دعوت از اساتید مجرب حوزوی و دانشگاهی اهتمام و سعی بلیغ خویش را در معرفی چهره برتر این دروس به کار گرفته است و هم اکنون در تمامی رشته ها و مقاطع سه گانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آنها اقدام به ارائه و برگزاری دروس فقهی و اصولی می نماید.
 
فعالیتها:
  • ارائه دروس فقه و اصول مرسوم حوزوی از آغاز تا مقطع خارج برای تمامی رشته های در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.
  • رگزاری جلسات گروه.
  • تهیه طرحهای پژوهشی مربوط به گروه.
  • برگزاری نشستهای علمی و درون گروهی با کمک اعضای هیئت علمی.

مدیران سابق گروه:
 
 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
مدت تصدی
1 حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی    
2 حجت الاسلام علی اکبر رستمی    
3 حجت الاسلام دکتر محمد امامی دانشیار 77-83
4 حجت الاسلام دکتر محسن جهانگیری دانشیار 83-95
5
 
اساتید مدعو:
 
 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 حجت الاسلام علی آیتی  
2  آیت الله اشرفی شاهرودی  
3  حجت الاسلام علی اصغر امیری  
4  حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی  
5  حجت الاسلام علی باقری  
6  حجت الاسلام حسینعلی تقی زاده  
7 حجت الاسلام علی جلائیان اکبرنیا  
8 حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی  
9  حجت الاسلام سید محسن حسینی فقیه  
10 حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی  
11 حجت الاسلام دکتر علی خیاط  
12 حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثانی  
13 حجت الاسلام محسن درافشان  
14 حجت الاسلام دکتر سید علی دلبری  
15 حجت الاسلام محمد حسن ربانی  
16 حجت الاسلام رجایی شاهرودی  
17 حجت الاسلام داوود رضوانی  
18 حجت الاسلام دکتر ابراهیم روشن ضمیر  
19 حجت الاسلام دکتر سید علی سجادی زاده  
20 حجت الاسلام سید احمد سجادی نژاد  
21 حجت الاسلام محمد باقر سیبویه  
22 حجت الاسلام سید حسن ضیایی  
23 حجت الاسلام سید حسین ضیایی  
24 حجت الاسلام ابوالفضل علیشاهی  
25 حجت الاسلام مصطفی فقیه اسفندیاری  
26 حجت الاسلام محمد علی فیض آبادی  
27 حجت الاسلام محمد قربان زاده  
28 حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی  
29 حجت الاسلام محمد مروارید  
30 آیت الله مهدی مروارید  
31 حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی  
32 حجت الاسلام مصباح عاملی  
33 حجت الاسلام هادی مصباح الهدی  
34 حجت الاسلام محسن ملکی  
35 حجت الاسلام سید محسن موسوی فر  
36 حجت الاسلام سید محمد رضا موسوی لکزایی  
37 حجت الاسلام دکتر مهدی مهریزی طرقی  
38 حجت الاسلام محمود ناطقی  
39 حجت الاسلام دکتر سید ابوالقاسم نقیبی  
40 حجت الاسلام سید مهدی نقیبی  
41 حجت الاسلام یوسف نورایی  
42 حجت الاسلام محمد نوروزی  
43 حجت الاسلام رضا وطن دوست  
44 حجت الاسلام دکتر محمد مهدی یزدانی  
 
مقاطع و رشته های تحصیلی:
 
 ردیف نام رشته مقاطع تحصیلی
1  فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کارشناسی ارشد
2 فقه جزائی دکتری
 
 نشریات:
    • مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی