گروه دروس عمومی و پایه


مدیر گروه:

حجت الاسلام محمد میرزایی
دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تلفن: 05132218990 داخلی 308
پست الکترونیکی:
M_Mirzaee@ymail.com
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2
 
کارشناس گروه:
 

 نام و نام خانوادگی
تحصیلات
شماره تماس
پست الکترونیکی
جواد مردانشاهی کاردانی 05132218990  داخلی  330 mardanshahi@razavi.ac.ir
  
تاریخچه:
 این گروه از بدو تأسیس دانشگاه به منظور ارائه دروس عمومی و پایه دانشگاه تشکیل گردیده است و از سال 1381 پس از تغییر و تحولات و مشخص شدن محدوده دروس مربوط به آن با جذب اعضای هیئت علمی و دعوت از اساتید با عنوان گروه دروس عمومی و پایه به فعالیت پرداخته و دارای ترکیبی از دو نوع عنوان دروس عمومی و دروس پایه می باشد.

اهداف:
  •  ارتقای سطح علمی و اطلاعات مختلف مورد نیاز دانشجویان در زمینه دروس عمومی و پایه.
  •  تقویت بنیه اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی دانشجویان.

فعالیتها:
  •  برنامه ریزی آموزشی.
  •  دعوت از اساتید برجسته جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان.
  •  برگزاری جلسات علمی و نشستهای علمی با حضور اساتید برجسته کشور.
  •  بازنگری در برنامه های درسی و تدوین برنامه های آموزشی برای مقاطع جدید با مشارکت اساتید به منظور ارتقای سطح علمی و آموزشی.

مدیران سابق گروه:

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
مدت تصدی
1 دکتر محمد دیانتی
 استادیار
81-73

 اساتید مدعو:
 
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 دکتر محمد رضا پهلوان نژاد استادیار
2 حسن حاج عرب مربی
3 دکتر محمد دیانتی استادیار
4 دکتر علیرضا روحی استادیار
5 دکتر محمد مسعود سعیدی استادیار
6 حجت الاسلام محمد سلامی مربی
7 حجت الاسلام مهدی شریعتی تبار  
8 مهدی صحافیان مربی
9 آیت الله علی علمی اردبیلی استاد
10 حجت الاسلام کمیلی مربی
11 دکتر مهدی مهدیزاده استاد
12 دکتر جواد مهربان استادیار
13 حجت الاسلام سید مجید میردامادی مربی
14 دکتر موسی نجفی استادیار
15 دکتر مهدی نخاولی استادیار
16 دکتر محسن نوغانی استادیار