گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث


مدیر گروه  

حجت الاسلام دکتر ابراهیم روشن ضمیر
دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
تلفن:  05132218990 داخلی 339
پست الکترونیکی: Roushan1344@yahoo.com
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2


کارشناس گروه:

نام و نام خانوادگی تحصیلات شماره تماس پست الکترونیکی
محمد مهذب کارشناسی 05132218990 داخلی 302 mohazabr@gmail.com

فعالیتها:

  • ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان با بهره مندی از اعضای هیئت علمی توانمند و دعوت از اساتید برجسته کشوری.
  • برگزاری جلسات علمی ماهانه با اعضای هیئت علمی.
  • نشستهای علمی با حضور اساتید برجسته کشور.
  • ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان با بازنگری برنامه های درسی و تدوین برنامه های آموزشی برای مقاطع جدید با مشارکت اعضای هیئت علمی.
  • انتشار نشریه قرآنی دانشجویی زلال وحی به منظور ترغیب دانشجویان به پژوهشها و نگارشهای قرآنی.

مدیران سابق گروه:

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی مدت تصدی
1 حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی 77-75
2 حجت الاسلام دکتر علی اکبر رستمی
3 حجت الاسلام دکتر محمد حسن رستمی 83-84
4 حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی 85-97


اساتید مدعو:

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی
1 حجت الاسلام دکتر محمدجواد اسکندرلو استادیار
2 حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده
3 حجت الاسلام علی اکبر جلائیان مربی
4 حجت الاسلام دکتر محمد باقر حجتی استاد
5 آیت الله مسلم داوری درجه اجتهاد
6 حجت الاسلام دکتر محمدحسن رستمی استادیار
7 حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی دانشیار
8 دکتر محمدعلی رضایی کرمانی دانشیار
9 حجت الاسلام دکتر محمد باقر سعیدی روشن دانشیار
10 دکتر مجید معارف استاد
11 حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد دانشیار

 

مقاطع و رشته های تحصیلی:

ردیف    نام رشته    مقطع تحصلی برنامه آموزشی
1 علوم قرآن وحدیث کارشناسی
2 علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
3 علوم قرآن وحدیث دکتری
4 علوم حدیث کارشناسی
5 علوم حدیث کارشناسی ارشد
6 اقتصاد کارشناسی
 
نشریات:
  •  مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی.
  •  نشریه دانشجویی زلال وحی.