.

مقام منیع تولیت عظمی آستان قدس رضوی هیات امنا شورایعالی فرهنگی
قائم مقام تولیت عظمی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشاوران کمیسیون مشارکت‌ها و عمران موقوفات دفتر

خزانه‌داری کل
مدیریت دبیرخانه کل مدیریت عمران اراضی حریم حرم حضرت رضا(ع) مدیریت دفتر مرکزی تهران

اداره کل روابط عمومی

مدیر کل حراست
مدیریت نظارت، بازرسی ورسیدگی به شکایات
مدیریت نذورات کل
مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع
معاونت فنی و عمران موقوفات معاونت امور حقوقی و موقوفات معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین معاونت املاک و اراضی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
کمیته اجرایی و تخصصی توسعه مدیریت و نیروی انسانی